satra strategische niveau

Strategisch Niveau

Beschrijving: U wilt het strategisch management van uw bedrijf op indringende wijze duidelijk maken waar u de komende periodes accenten legt. Of het is belangrijk dat uw strategisch team niet alleen hechter leert samenwerken, maar ook met resultaten komt wat betreft het maken van strategische plannen voor de komende periode. Dat is waar Satra u door middel van een event of een bijeenkomst mee kan helpen.

Leerdoelen: Uw medewerkers wil zich bewust worden van de bedrijfspolitiek en te behalen bedrijfsdoelstellingen. Uw medewerkers realiseren  zich dat zij integraal deel uit maken van het behalen van bedrijfsresultaten. Uw medewerkers staan open voor en leren over het meedenken van de bedrijfsstrategie en filosofie. 

Resultaat: De medewerkers zijn zich bewust van hun meerwaarde in het bereiken van de bedrijfsresultaten. Uw medewerkers richten zich weer op het verrichten, niet meer op negatieve zaken. De productie wordt verhoogt en de arbeidstevredenheid onder de medewerkers stijgt aantoonbaar.

Locatie: In overleg met de opdrachtgever.

Duur workshop: 2 dagdelen.

Bijzonderheden:Deze workshop is vooral gericht op strategische en tactische teams, alsmede de raden binnen een bedrijf.


Bob Sassen


scan afbeelding om naar SATRA te gaan