satra veiligheidszorg grotere zaken

Aanpak Plaats Delict bij Ernstige Incidenten

Beschrijving

 

De eerste klap is een daalder waard. Dat geldt zeker voor het optreden op een Plaats Delict. Niet alleen door de diverse Crime Scèneprogramma’s op televisie is dit een hot topic. Ook vanuit de Forensische Opsporing is het belang van een goede PD-behandeling als noodzaak onderkend.

De basis voor de ontwikkeling van deze workshop is met name de behoefte van de medewerkers in de uitvoering (Noodhulp en Opsporing) om bij de aanpak van incidenten van meer ingewikkelde aard (die niet direct als kapitaal <TGO> delict worden gekwalificeerd) deze zaken vakkundig en met kwaliteit aan te pakken.

 

Het "grijze" gebied tussen ernstige delicten en voorgeschreven PDManagement delicten, wordt met deze workshop opgevuld en staat garant voor een goede behandeling van de Plaats Delict en de aanpak van het vervolgonderzoek daarop. Deze workshop Plaats Delict Behandeling bij Ernstige Incidenten (PDBEI) voorziet grotendeels in de ontstane leemte wanneer er geen voorgeschreven LPD-er wordt ingezet, terwijl een gestructureerde aanpak van de PD vereist is. Het brengt de politiemedewerkers in de Noodhulp en de Handhaving weer “op vlieghoogte”  wat betreft de mogelijkheden grotere zaken "op straat" te beheersen.

 

Daardoor is niet alleen de politiemedewerker in de gelegenheid de nodige kwaliteit in zijn werk aan te brengen, ook de aanpak Onderzoek Plaats Delict en het aansturen van het opsporingproces worden inhoudelijk van de nodige kwaliteit voorzien. Een duidelijke win–win situatie voor werkgever én werknemer.

 

Deze workshop is een kwalitatief goed en volwaardig product, waarin niet alleen de operationele medewerker opsporing in de basispolitiezorg (zoals seniormedewerker opsporing en professional van de afhandelunit of lokale recherchegroep) weer de benodigde kennis en handvatten krijgt om zijn werk goed te doen. De workshop is ook zeer geschikt is voor de projectleider opsporing, rechercheur B of de medewerker opsporing van de Bureaus Ondersteuning c.q. districtelijke recherchegroepen.

 

Belangrijk element van deze workshop is dat het een actieve wisselwerking tussen trainer en cursisten is, waarbij de cursisten zelf de nodige activiteiten dienen uit te voeren en zich daarmee direct een praktische vaardigheid in het fungeren als primus inter parus aanleren.

Het is ook een workshop die (en niet alleen door het hoge tempo) appelleert aan de kennis en de kunde van de opsporingvakman en –vrouw én hun bereidheid om niet alleen up-to-date te willen blijven, maar die ook de uitdaging aandurven om tijdens de praktijk-actieve momenten hun eigen kennis ten dienste te stellen aan hun collegae.

 

De ´one-liner´ die dit workshop misschien wel het meest treffend omschrijft is: Met gevoel, zonder emotie. Dat is onder andere wat wordt beoogd: een opsporingmedewerker die met gevoel zijn of haar werk uitvoert en door de beschikbare vakkennis in staat is rationele beslissingen te nemen.


Onderwijsvorm.

De onderwijsvorm die in deze workshop wordt gehanteerd is deels dat de te verwerven kennis wordt aangereikt, deels dient de cursist vooral zelf actief mee te denken over mogelijkheden en kansen.

Niet alleen de cognitieve vaardigheden worden aangesproken, zeker ook de emotioneel intelligente vaardigheden worden aangescherpt en uitgewerkt. De workshop heeft een sterk interactieve opzet, waarbij leren van “best practice” de rode draad door de hele dag heen vormt.

 

Doelgroep

De workshop is primair bestemd voor:

 • Medewerkers opsporing en medewerkers noodhulp c.q. handhaving robuust team op operationeel-uitvoerend niveau.
 • Rechercheurs A en B van de (lokale of districtelijke) rechercheteamteams.
 • Projectleiders en professionals opsporing van de teams.
 • Buurtregisseurs en gebiedsgebonden medewerkers.

 

Daarnaast kan het workshop worden gevolgd door:

 • Operationeel leidinggevende binnen robuste teams of Opsporing
 • Beleidsmedewerkers die de opsporing, noodhulp of handhaving als taakveld hebben.

 

Leerdoelen

Na afloop van de workshop weet de deelnemer:

 • Wat de positie van de Plaats Delict Behandeling bij Ernstige Incidenten binnen het opsporingsproces is.
 • Wat PDEI inhoudt en hoe de onderlinge processen verlopen.
 • Welke rol, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden men op de PD heeft.
 • Wat de (on-)mogelijkheden van de eerst aanwezige bij het onderzoek op de PD is.
 • Wat de mogelijkheden zijn om verstoringen van de PD te voorkomen.
 • Wat de mogelijkheden zijn om het vervolgonderzoek met succes uit te voeren.

 

Na afloop van de workshop is de deelnemer zich bewust van:

 • de voordelen van een goed opgeleide medewerker opsporing op de Plaats Delict;
 • op welke wijze men de nodige kwaliteit binnen het onderzoek kan brengen;
 • het conform de landelijke standaard uitvoeren van het proces Opsporing;
 • zijn / haar positie binnen het proces Opsporing bij meer ingewikkelde delicten.

 

Na afloop van de workshop  kan de deelnemer:

 • op de juiste wijze het opsporingsonderzoek op de PD starten en afmaken;
 • op de juiste wijze het opsporingsonderzoek op de PD sturing geven;
 • de werkzaamheden van andere betrokkene(n) structureren en aansturen;
 • het opsporingsproces bij meer ingewikkelde zaken meer professioneel uitvoeren.

 

Na afloop van de workshop is de deelnemer bereidt om:

 • met een professionele houding en met de vereiste kwaliteit op te treden als vakbekwaam medewerker opsporing die zich bewust is van zijn of haar mogelijkheden. 

Relatie met andere workshops

Deze workshop  is bestemd voor executieve politiemensen die de eerstelijns politiezorg uitvoeren en op Plaats Delict optreden, waar geen opvolging door een Leider Plaats Delict is. Het workshop heeft een relatie met en is aanvullend op de opleiding Beheerder Plaats Delict.

 

Workshop materiaal

Bij aanvang van het workshop krijgen de deelnemers een informatiemap, met daarin de hand-outs van de presentaties, relevante regelgeving en relevante wetgeving en verdere  informatie.


Aantal deelnemers en duur workshop

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 12 mensen. Zonodig wordt de workshop per eenheid meerdere keren herhaald. 
De workshop duurt 1 dag.

 

Bob Sassen