Satra VeiligheidsZorg LPO

Training Leider Plaats Delict


Deze training LPD is conform de nieuwste PDM-regelingen.

Beschrijving
De training Leider Plaats Delict (LPD) is met name bestemd voor degenen die zich op operationeel rechercheniveau bezig houden met het aansturen van c.q. het initiĆ«ren van een opsporingsonderzoek op een Plaats Delict (PD). Dit zijn onder andere operationele recherchechefs, coƶrdinatoren Plaats Delict unit, senior-rechercheurs die (aansturende) taken hebben bij meer ingewikkelde of kapitale delicten en anderen.

 

Het opgeleid zijn als gekwalificeerde LPD-er betekent voor deze recherchemensen dat zij hierdoor een kwalitatief betere en meer beheersbare sturing geven en daarmee vooral de start van het opsporingsonderzoek succesvol te maken. De volkswijsheid: de eerste klap is een daalder waard, lijkt zich bij een meer ingewikkeld opsporingsonderzoek terug te verdienen in termen van het eerder en met positief resultaat kunnen afronden van het onderzoek of het eerder bekend worden met de dader daarvan.

Belangrijk in deze training is dat het een actieve wisselwerking tussen trainer en deelnemers is, waarbij de deelnemers zelf de nodige activiteiten dienen uit te voeren en zich daarmee direct een praktische vaardigheid in het fungeren als LPD-er aanleren. 

De nieuwste ontwikkelingen en veranderde inzichten in de opsporing  zijn in de training opgenomen. Daarmee is deze training up-to-date wat betreft de verbetering van de kwaliteit van de Opsporing op een Plaats Delict. Ook de relatie LPD -TGO komt aan bod in deze praktische, interessante en vooral nuttige training.

Doelgroep
De training is primair bestemd voor
 • projectleiders opsporing, die zijn aangewezen als LPD
 • operationele (recherche)chefs, die zijn aangewezen als LPD
 • (Senior)rechercheurs die zijn aangewezen als LPD

Daarnaast kan deze training ook worden gevolgd door:

 • kerninstructeurs die tot taak hebben de BPD op te leiden
 • tactische (recherche)leidinggevende
 • Inspecteurs of Officier van Dienst belast met leidinggevende taken op een Plaats Delict

Leerdoelen
Na afloop van de training weet de deelnemer

 • wat de positie van het Plaats Delict Management binnen het TGO-onderzoek is
 • wat Plaats Delict Management inhoudt
 • hoe de drie deelprocessen bij het optreden Plaats Delict zijn ingericht
 • welke rol, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hij/zij op de Plaats Delict heeft
 • welke rol, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden andere betrokkene op de Plaats Delict hebben
 • wat zijn/ haar (on)mogelijkheden als leider opsporingsonderzoek op de PD zijn
 • wat zijn/haar mogelijkheden zijn om verstoringen van de PD te voorkomen

Na afloop van de training is de deelnemer zich bewust van

 • de voordelen van een goed opgeleide Leider Plaats Delict
 • op welke wijze hij/zij de nodige kwaliteit binnen het onderzoek kan brengen
 • zijn/haar positie binnen het proces opsporing bij kapitale delicten
 • de landelijke ontwikkelingen en de positie van het CVO

Na afloop van de training kan de deelnemer

 • op de juiste wijze het opsporingsonderzoek op de PD aansturen
 • op de juiste wijze het opsporingsonderzoek op de PD leiden
 • de werkzaamheden van andere betrokkene(n) structureren
 • het gehele opsporingsproces op de PD professioneel uitvoeren

Relatie van deze training met andere trainingen
Deze training is bestemd voor het operationeel rechercheniveau en als LPD aangewezen rechercheurs en heeft een relatie met de opleiding Beheerder Plaats Delict.

 

Aantal deelnemers per training
Het ideale aantal deelnemers voor deze training is 10. Met dit aantal komen de deelnemers, door de interactieve aanpak van de training, goed tot hun recht wat betreft hun uitwerking van de verschillende opdrachten. Er is een maximum aantal van 12 deelnemers per training

 

Duur training
De duur van deze training is één dag.


Speciaal:
Op verzoek kan een "special"- training worden uitgevoerd van twee dagen. Daarin wordt naast de theorie ook een grote praktische oefening gehouden. Daarin fungeert de deelnemer aan de hand van een gesimuleerde PD als LPD-er en geeft praktisch leiding aan de andere deelnemers. De oefening is zeer interactief en intensief en de verschillende als LPD-er benodigde competenties komen flink aan bod.
Deze maatwerktraining wordt afgesloten met een toets, waarna bij positief resultaat een certificaat wordt uitgereikt.


Bob Sassen